Herbal Medicine

& Herbal Medicine Sale

Shop by Medical Condition

For some products, there are two options: Pills (Wan) or Tablets (Pian). There is no difference between the two in price nor mg, only the form. Please state whether you wish to purchase the Pill (Wan) or Tablet (Pian) form in the Paypal comment section. Otherwise, we will assume you want Pills (Wan).

Shop by Medical Condition


Obtain the right herbal remedy for you by searching for the specific condition/symptom below. Simply click on the name of the herbal rememdy of your choice for more information or to make a purchase.

To Prevent Aging

Jin Kui Shen Qi Pian (Wan)

Zhi Bai Di Huang Pian (Wan)

Er Long Zuo Ci Pian (Wan)

Ren Shen Yang Rong Pian (Wan)

Shou Wu Pian (Wan)

Liu Wei Di Huang Pian (Wan)

Shi Quan Da Bu Pian (Wan)

Gui Pi Pian (Wan)

Shen Qi Da Bu Pian (Wan)

Cong Rong Bu Shen Pian (Wan)

Qi Ju Di Huang Pian (Wan)

Ci Wu Jia Shen Pian (Wan)

Zuo Gui Pian (Wan)

Da Bu Yin Pian (Wan)

Qi Xue Da Bu Pian (Wan)

Zhuang Gu Xiao Ci Pian (Wan)

Zhuang Yang Pian (Wan)

You Gui Pian (Wan)

Ren Shen Shou Wu Pian (Wan)

Jiang Dan Gu Chun Pian (Wan)

Qi Bao Mei Ran Pian (Wan)

 

Weight Loss

(appetite control, metabolism)

Bu Zhong Yi Qi Pian (Wan)

 

Bao He Pian (Wan)

 

Xiao Cheng Qi Pian (Wan)

 

Shui Tuo Wu Ling Pian (Wan)

 

Er Chen He San Zi Yang Qin Pian (Wan)

 

Shen Ling Bai Zhu Pian (Wan)

 

Fang Feng Tong Sheng Pian (Wan)

 

Jia Wei Fang Feng Tong Sheng Pian (Wan)

 

 

Internal Diseases

Common Cold

(fever with chills, stuffy nose, sore throat, upper respiratory tract infection)

 

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

Ke Chuan Wan (Pian)

Yin Qiao Jie Du Wan (Pian)

Ge Gen Tang Wan (Pian)

Huo Xiang Zheng Qi Wan (Pian)

Chuan Xin Lian Kang Yan Wan (Pian)

Bao Ji Wan (Pian)

Xiao Qing Long Wan (Pian)

 

Bronchitis

Er Chen He San Zi Yang Qin Wan (Pian)

 

 

 

Ke Chuan Wan (Pian)

 

 

 

Sang Ju Wan (Pian)

 

 

 

Zhi Qi Guan Wan (Pian)

 

 

 

Su Zi Jiang Qi Wan (Pian)

 

 

 

 

Bronchiectasis

Bai He Gu Jin Wan (Pian)

 

 

 

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

 

 

Fu Fang Qing Dai Wan (Pian)

 

 

 

 

Asthma

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

 

 

Zhi Qi Guan Wan (Pian)

 

 

 

Fu Fang Dan Shen Wan (Pian)

 

 

 

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

 

 

Su Zi Jiang Qi Wan (Pian)

 

 

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

 

 

Shortness of Breath

Zhi Qi Guan Wan (Pian)

 

 

 

Shen Ling Bai Zhu Wan (Pian)

 

 

 

Su Zi Jiang Qi Wan (Pian)

 

 

 

Ban Xia Hou Po Wan (Pian)

 

 

 

Qing Qi Hua Tan Wan (Pian)

 

 

 

Ba Zhen Wan (Pian)

 

 

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

 

 

Qing Fei Yi Huo Wan (Pian)

 

 

 

 

Cough, abundant expectoration

Bai He Gu Jin Wan (Pian)

 

 

 

Zhi Qi Guan Wan (Pian)

 

 

 

Ling Qiao Jie Du Wan (Pian)

 

 

 

Er Chen He San Zi Yang Qin Wan (Pian)

 

 

Qing Qi Hua Tan Wan (Pian)

 

 

 

Shen Ling Bai Zhu Wan (Pian)

 

 

 

Ke Chuan Wan (Pian)

 

 

 

Su Zi Jiang Qi Wan (Pian)

 

 

 

Ren Shen Bai Du Wan (Pian)

 

 

 

Xiao Qing Long Wan (Pian)

 

 

 

Yin Qiao Jie Du Wan (Pian)

 

 

 

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

 

 

Ban Xia Hou Po Wan (Pian)

 

 

 

Zhu Li Da Tan Wan (Pian)

 

 

 

 

Silicosis, spontaneous pneumothorax

Bai He Gu Jin Wan (Pian)

 

 

 

 

Feeling of stuffiness in the chest

Qing Qi Hua Tan Wan (Pian)

 

 

 

Su Zi Jiang Qi Wan (Pian)

 

 

 

Ke Chuan Wan (Pian)

 

 

 

Zhu Li Da Tan Wan (Pian)

 

 

 

 

 

Chest Pain

Fu Fang Qing Dai Wan (Pian)

 

 

 

Zhu Li Da Tan Wan (Pian)

 

 

 

Qing Fei Yi Huo Wan (Pian)

 

 

 

 

 

Digestive System

Dyspepsia, indigestion

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

 

 

Shu Gan Wan (Pian)

 

 

 

Er Chen He San Zi Yang Qin Wan (Pian)

 

 

 

Jian Pi Wan (Pian)

 

 

 

Huo Xiang Zheng Qi Wan (Pian)

 

 

 

Zi Sheng Wan (Pian)

 

 

 

Bao Ji Wan (Pian)

 

 

 

Xiang Sha Yang Wei Wan (Pian)

 

 

 

Fu Zi Li Zhong Wan (Pian)

 

 

 

Bao He Wan (Pian)

 

 

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

 

 

Ren Shen Yang Rong Wan (Pian)

 

 

 

Xiang Lian Wan (Pian)

 

 

 

Tong Bian Wan (Pian)

 

 

 

 

Loss of appetite

Gui Pi Wan (Pian)

 

 

 

Bao He Wan (Pian)

 

 

 

Bao Ji Wan (Pian)

 

 

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

 

 

Xiang Sha Liu Jun Zi Wan (Pian)

 

 

 

Shu Gan Wan (Pian)

 

 

 

Shen Ling Bai Zhu Wan (Pian)

 

 

 

Qi Xue Da Bu Wan (Pian)

 

 

 

 

Gastrointestinal ulcer

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

 

Shu Gan Wan (Pian)

 

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

 

Xiao Yao Wan (Pian)

 

 

Jian Pi Wan (Pian)

 

 

Tong Jing Wan (Pian)

 

 

 

 

Gastritis

Xiang Sha Yang Wei Wan (Pian)

 

 

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

 

 

Jian Pi Wan (Pian)

 

 

Yin Qiao Jie Du Wan (Pian)

 

 

Shu Gan Wan (Pian)

 

 

Bao He Wan (Pian)

 

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Ge Gen Tang Wan (Pian)

 

 

 

Gastrointestinal dysfunction

(gastrointestinal neurosis, borborygmus)

Xiang Sha Yang Wei Wan (Pian)

 

 

Fu Zi Li Zhong Wan (Pian)

 

 

Shu Gan Wan (Pian)

 

 

 

Gastroptosia

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

 

 

Infection of biliary tract (cholecystitis)

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Wu Lin San Wan (Pian)

 

 

Yan Hu Suo Zhi Tong Wan (Pian)

 

 

Qing Dan Hua Shi Wan (Pian)

 

 

Da Bu Gan Wan (Pian)

 

 

 

Cholelithiasis

Li Niao Pai Shi Wan (Pian)

 

 

Wu Lin San Wan (Pian)

 

 

Qing Dan Hua Shi Wan (Pian)

 

 

Da Bu Gan Pian (Wan)

 

 

 

Cirrhosis

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

 

Tong Jin Wan (Pian)

 

 

 

Ascites due to cirrhosis

Wu Lin San Wan (Pian)

 

 

Gan Bing Zhi Ben Wan (Pian)

 

 

 

Chronic colitis

(ulcerative colitis)

Fu Zi Li Zhong Wan (Pian)

 

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

 

Xiang Lian Wan (Pian)

 

 

Jian Pi Wan (Pian)

 

 

Chuan Xin Lian Kang Yan Wan (Pian)

 

 

 

Acute enteritis, intestinal obstruction

Xiang Lian Wan (Pian)

 

 

Fu Yuan Huo Xue Wan (Pian)

 

 

Ge Gen Tang Wan (Pian)

 

 

 

Vomiting and hiccup

(acid regurgitation, eructation, nausea)

Xiang Sha Yang Wei Wan (Pian)

 

 

Huo Xiang Zheng Qi Wan (Pian)

 

 

Bao Ji Wan (Pian)

 

 

Shui Tuo Wu Ling Wan (Pian)

 

 

Xiang Sha Liu Jun Zi Wan (Pian)

 

 

Bao He Wan (Pian)

 

 

Shen Ling Bai Zhu Wan (Pian)

 

 

Zhi Shi Ping Wei Wan (Pian)

 

 

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan (Pian)

 

 

 

Yin Chen Hao Wan (Pian)

 

 

 

Distension and fullness in the chest and abdomen

feeling of fullness and discomfort in chest and hypochondrium

Mu Xiang Shun Qi Wan (Pian)

 

 

Fu Zi Li Zhong Wan (Pian)

 

 

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

 

 

Jian Pi Wan (Pian)

 

 

Zhi Shi Ping Wei Wan (Pian)

 

 

Xiang Sha Yang Wei Wan (Pian)

 

 

Er Chen He San Zi Yang Qin Wan (Pian)

 

 

Bao He Wan (Pian)

 

 

Huo Xiang Zheng Qi Wan (Pian)

 

 

Xiang Sha Liu Jun Zi Wan (Pian)

 

 

 

Diarrhea

(loose stool, chronic diarrhea, diarrhea with undigested food in stool)

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

 

Xiang Sha Yang Wei Wan (Pian)

 

 

Bao He Wan (Pian)

 

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

 

Shen Ling Bai Zhu Wan (Pian)

 

 

Gui Pi Wan (Pian)

 

 

Fu Zi Li Zhong Wan (Pian)

 

 

Jian Pi Wan (Pian)

 

 

Ren Shen Yang Rong Wan (Pian)

 

 

Zi Sheng Wan (Pian)

 

 

Xiang Lian Wan (Pian)

 

 

Zhi Shi Ping Wei Wan (Pian)

 

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Ban Xia Xie Xin Wan (Pian)

 

 

Bao Ji Wan (Pian)

 

 

Shui Tuo Wu Ling Wan (Pian)

 

 

Ge Gen Tang Wan (Pian)

 

 

Si Miao Wan (Pian)

 

 

 

Constipation

(mucous stool, dry stool)

Tian Wang Bu Xin Wan (Pian)

 

 

Qing Qi Hua Tan Wan (Pian)

 

 

Xiao Cheng Qi Wan (Pian)

 

 

Tong Bian Wan (Pian)

 

 

Yin Chen Hao Wan (Pian)

 

 

Bao He Wan (Pian)

 

 

Huang Lian Shang Qin Wan (Pian)

 

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Qing Fei Yi Huo Wan (Pian)

 

 

Da Bu Gan Wan (Pian)

 

 

 

Purulent bloody stools

(hemafecia)

Gui Pi Wan (Pian)

 

 

Xiang Lian Wan (Pian)

 

 

Zhi Chuang Wan (Pian)

 

 

 

Tenesmus

Xiang Lian Wan (Pian)

 

 

 

Abdominal pain

Xiang Sha Yang Wei Wan (Pian)

 

 

Bao Ji Wan (Pian)

 

 

Xiao Cheng Qi Wan (Pian)

 

 

 

Pyogenic Infection/Carbuncle/Furuncle

Fu Zheng Kang Ai Wan (Pian)

 

 

Qing Ti Pai Du Wan (Pian)

 

 

 

Circulatory System

Cerebral hemorrhage

Xiao Huo Luo Wan (Pian)

 

 

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Pian)

 

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

 

Cerebral embolism

Xin Nao Xue Shuan Wan (Pian)

 

 

Xiao Huo Luo Wan (Pian)

 

 

Huo Xue Tong Ma Wan (Pian)

 

 

Bu Yang Huan Wu Tang Wan (Pian)

 

 

 

Arteriosclerosis

(Cerebral Arteriosclerosis)

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

 

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Pian)

 

 

Jiang Dan Gu Chun Wan (Pian)

 

 

 

Chronic pulmonary heart disease

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

 

 

Hypertension

Zhi Bai Di Huang Wan (Pian)

 

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Shan Zha Jiang Zhi Wan (Pian)

 

 

Tian Ma Gou Teng Wan (Pian)

 

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Jiang Ya Wan (Pian)

 

 

Qi Ju Di Huang Wan (Pian)

 

 

Huo Xue Tong Mai Wan (Pian)

 

 

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Pian)

 

 

You Gui Wan (Pian)

 

 

 

Hypotension

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

 

Shou Wu Wan (Pian)

 

 

Ren Shen Yang Rong Wan (Pian)

 

 

 

Hyperlipemia

Shou Wu Wan (Pian)

 

 

Huo Xue Tong Mai Wan (Pian)

 

 

Shan Zha Jiang Zhi Wan (Pian)

 

 

Jiang Dan Gu Chun Wan (Pian)

 

 

 

Coronary Heart Disease

Shan Zha Jiang Zhi Wan (Pian)

 

 

Fu Fang Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Gu Ci Xiao Tong Wan (Pian)

 

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Jiang Dan Gu Chun Wan (Pian)

 

 

Huo Xue Tong Mai Wan (Pian)

 

 

Tong Jing Wan (Pian)

 

 

Tian Qi Du Zhong Wan (Pian)

 

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

 

 

Acute myocardic infarction

Huo Xue Tong Mai Wan (Pian)

 

 

 

Myocarditis

Shan Zha Jiang Zhi Wan (Pian)

 

 

 

Angina pectoris

Shan Zha Jiang Zhi Wan (Pian)

 

 

Fu Fang Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Gu Ci Xiao Tong Wan (Pian)

 

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Huo Xue Tong Mai Wan (Pian)

 

 

Tong Jing Wan (Pian)

 

 

Tian Qi Du Zhong Wan (Pian)

 

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

 

 

Palpitation and severe palpitation

An Shen Bu Xin Wan (Pian)

 

 

Gui Pi Wan (Pian)

 

 

Shi Quan Da Bu Wan (Pian)

 

 

Jiang Ya Wan (Pian)

 

 

Tian Wang Bu Xin Pian

 

 

Ba Zhen Wan (Pian)

 

 

Fu Fang Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Sheng Mai Yin Wan (Pian)

 

 

Shen Ling Bai Zhu Wan (Pian)

 

 

Tian Ma Gou Teng Wan (Pian)

 

 

Ci Wu Jia Shen Wan (Pian)

 

 

Shen Jing Shuai Ruo Wan (Pian)

 

 

 

Arrythmia

Shan Zha Jiang Zhi Wan (Pian)

 

 

 

Oppressed feeling in chest

Huo Xue Tong Mai Wan (Pian)

 

 

 

Paroxysmal tachycardia

(choking sensation in chest, obstruction of qi in the chest, chest pain)

Fu Fang Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Te Xiao Zao Ren An Mian Wan (Pian)

 

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

 

 

Nervous palpitation

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Pian)

 

 

 

Urogenital system

Chronic nephrosis

(chronic glomerulitis, nephritic edema, proteinuria, prevention of urinaemia)

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

 

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Qi Ju Di Huang Wan (Pian)

 

 

Zhi Bai Di Huang Wan (Pian)

 

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

 

Qian Lie Shu Wan (Pian)

 

 

Zhuang Yang Wan (Pian)

 

 

Wu Lin San Wan (Pian)

 

 

You Gui Wan (Pian)

 

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

 

 

Urinary stone

(stony stranguria)

Li Niao Pai Shi Wan (Pian)

Wu Lin San Wan (Pian)

 

Urinary tract infection

(urethritis, cystitis, urgency of urination, frequency of micturition, urodynia, cloudy urine)

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

Zhuang Yang Wan (Pian)

Chuan Xin Lian Kang Yan Wan (Pian)

Qian Lie Shu Wan (Pian)

 

Diabetes insipidus

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

 

Hematuria

Qian Lie Shu Wan (Pian)

 

Prevention of urinaemia

Zuo Gui Wan (Pian)

 

 

Darkish urine

Huang Lian Shang Qing Wan (Pian)

 

Si Miao Wan (Pian)

 

Jia Wei Fang Feng Tong Shen Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

Yin Chen Hao Wan (Pian)

 

 

Incontinence of urine

Zuo Gui Wan (Pian)

 

You Gui Wan (Pian)

 

 

Edema with abdominal distention

Shui Tuo Wu Ling Wan (Pian)

 

 

Prostatis hyperplasia

(difficult urination, retention of urine)

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Qian Lie Shu Wan (Pian)

 

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

 

Shui Tuo Wu Ling Wan (Pian)

 

 

Prostatitis

Qian Lie Shu Wan (Pian)

 

Wu Lin San Wan (Pian)

 

Zhuang Yang Wan (Pian)

 

 

Orchitis

(swollen testis)

Fu Fang Hai Zao Wan (Pian)

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Eczema and pruritus of scrotum

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Sexual disorder

(premature ejaculation, sexual impotence, spermacrasia)

Cong Rong Bu Shen Wan (Pian)

 

Zhuang Yang Wan (Pian)

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

Qian Lie Shu Wan (Pian)

 

Wu Lin San Wan (Pian)

 

Qi Xue Da Bu Wan (Pian)

 

 

Emission

(spermatorrhea)

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Cong Rong Bu Shen Wan (Pian)

 

Zhuang Yang Wan (Pian)

 

Zhi Bai Di Huang Wan (Pian)

 

Qi Ju Di Huang Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

You Gui Wan (Pian)

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

Qi Xue Da Bu Wan (Pian)

 

 

Blood System

Leukemia

Ba Zhen Wan (Pian)

 

You Gui Wan (Pian)

 

 

Thrombocytopenis purpura

Gui Pi Wan (Pian)

 

 

Aplastic anemia

Gui Pi Wan (Pian)

 

Ba Zhen Wan (Pian)

 

 

Anema

(deficiency of blood)

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

Nuan Gong Yun Zi Wan (Pian)

 

Fu Ke Yang Rong Wan (Pian)

 

You Gui Wan (Pian)

 

Gui Pi Wan (Pian)

 

Dang Gui Wan (Pian)

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

Da Bu Gan Wan (Pian)

 

 

Metabolism and secretory system

Diabetes mellitus

(polydipsia, polyphagia, polyuria)

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

Qi Ju Di Huang Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

 

Aldosteronism

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

 

Thyropathy

(thyroiditis, hyperthyroidism, hypothyroidism)

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Fu Fang Hai Zao Wan (Pian)

 

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

Nei Xiao Luo Li Wan (Pian)

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Scrofula, goiter, and tumor

(lymphnoditis, tuberculosis of lymph node)

Nei Xiao Luo Li Wan (Pian)

 

Fu Fang Xia Ku Cao Wan (Pian)

 

Fu Fang Hai Zao Wan (Pian)

 

 

 

Hypoendocrinism

You Gui Wan (Pian)

 

 

Obesity

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

Jia Wei Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

 

System of infectious diseases

 

Pulmonary tuberculosis

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

Fu Fang Xia Ku Cao Wan (Pian)

 

 

Bone tuberculosis

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

 

Renal tuberculosis

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

 

Hepatitis

(chronic hepatitis, acute icterohepatitis, yellowish pigmentation of the ear and sclera)

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

Tong Jing Wan (Pian)

 

Fu Fang Xia Ku Cao Wan (Pian)

 

Da Bu Gan Wan (Pian)

 

Shu Gan Wan (Pian)

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

Wu Lin San Wan (Pian)

 

Yin Chen Hao Wan (Pian)

 

 

Dysentery

(bacillary dysentery)

Jian Pi Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

Xiang Lian Wan (Pian)

 

Ge Gen Tang Wan (Pian)

 

 

Typhoid fever

Chuan Xin Lian Kang Yan Wan (Pian)

 

Xiang Lian Wan (Pian)

 

 

Paratyphoid fever

Xiang Lian Wan (Pian)

 

 

Parasitosis

Hookworm

Chuan Xin Lian Kang Yan Wan (Pian)

 

 

Filariasis

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Nervous System

Neurosis

An Shen Bu Xin Wan (Pian)

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

Xiao Yao Wan (Pian)

 

Gan Mai Da Zao Wan (Pian)

 

 

Neurosism

(emotional distress, vexation, irritability)

An Shen Bu Xin Wan (Pian)

 

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

 

Te Xiao Zao Ren An Mian Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

Gan Mai Da Zao Wan (Pian)

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Ren Shen Yang Rong Wan (Pian)

 

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Pian)

 

You Gui Wan (Pian)

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Insomnia

An Shen Bu Xin Wan (Pian)

 

Er Long Zuo Ci Wan (Pian)

 

Jiang Tang Wan (Pian)

 

Te Xiao Zao Ren An Mian Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

Shen Jing Shuai Ruo Wan (Pian)

 

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Tian Wang Bu Xin Wan (Pian)

 

Tian Ma Gou Teng Wan (Pian)

 

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Pian)

 

Gan Mai Da Zao Wan (Pian)

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

Qi Xue Da Bu Wan (Pian)

 

 

Amnesia

An Shen Bu Xin Wan (Pian)

 

Tian Wang Bu Xin Wan (Pian)

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

 

Dizziness

An Shen Bu Xin Wan (Pian)

 

Shi Quan Da Bu Wan (Pian)

 

Jiang Ya Wan (Pian)

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

Qiang Li Tian Ma Du Zhong Wan (Pian)

 

Huang Lian Shang Qing Wan (Pian)

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

Shen Jing Shuai Ruo Wan (Pian)

 

Qi Xue Da Bu Wan (Pian)

 

Gu Zhi Shu Song Wan (Pian)

 

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Gui Pi Wan (Pian)

 

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

Ba Zhen Wan (Pian)

 

Shou Wu Wan (Pian)

 

Huo Xue Tong Mai Wan (Pian)

 

Tian Qi Du Zhong Wan (Pian)

 

Ren Shen Bai Du Wan (Pian)

 

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan (Pian)

 

Fu Fang Xia Ku Cao Wan (Pian)

 

Zhu Li Da Tan Wan (Pian)

 

 

Headache

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

Chuan Xiong Cha Tiao Wan (Pian)

 

Ling Qiao Jie Du Wan (Pian)

 

Te Xiao Bi Min Gan Wan (Pian)

 

Huo Xue Tong Mai Wan (Pian)

 

Ming Mu Di Huang Wan (Pian)

 

Huo Xiang Zheng Qi Wan (Pian)

 

Qiang Li Tian Ma Du Zhong Wan (Pian)

 

Yin Qiao Jie Du Wan (Pian)

 

Tian Ma Gou Teng Wan (Pian)

 

Pian Tou Tong Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

Ge Gen Tang Wan (Pian)

 

Bao Ji Wan (Pian)

 

Tian Qi Du Zhong Wan (Pian)

 

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan (Pian)

 

Fu Fang Xia Ku Cao Wan (Pian)

 

 

Migraine

Chuan Xiong Cha Tiao Wan (Pian)

 

Pian Tou Tong Wan (Pian)

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Pain in the supra-orbital bone

Te Xiao Bi Min Gan Wan (Pian)

 

 

Facial numbness

Zhong Feng Hui Chun Wan (Pian)

 

 

Neuralgia

(trigeminal neuralgia)

Pian Tou Tong Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Pain in the hypochondrium

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

 

 

Dreaminess

Tian Wang Bu Xin Wan (Pian)

 

Te Xiao Zao Ren An Mian Wan (Pian)

 

 

Myasthenia gravis

Jian Bu Wan (Pian)

 

 

Peripheral neuritis

Jian Bu Wan (Pian)

 

 

Syringomyelia

Jian Bu Wan (Pian)

 

 

Numbness of limbs

Qiang Li Tian Ma Du Zhong Wan (Pian)

 

Xiao Huo Luo Pian (Wan)

 

Zhong Feng Hui Chun Wan (Pian)

 

Gu Ci Xiao Tong Wan (Pian)

 

Tian Qi Du Zhong Wan (Pian)

 

Xi Guan Jie Xiao Tong Wan (Pian)

 

 

Epilepsy

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Pian)

 

 

Sequelae of apoplexy

(hemiplegia, distortion of the face, apoplectic hemiplegia,slobbering)

Qiang Li Tian Ma Du Zhong Wan (Pian)

 

Tian Qi Du Zhong Wan (Pian)

 

Zhong Feng Hui Chun Wan (Pian)

 

Xiao Huo Luo Wan (Pian)

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

Jiang Dan Gu Chun Wan (Pian)

 

 

Surgical Diseases

Cervical spondylopathy

Kang Gu Zeng Sheng Wan (Pian)

 

Shen Tong Zhu Yu Wan (Pian)

 

Te Xiao Jing Zhui Tong Wan (Pian)

 

Jian Zhou Tong Wan (Pian)

 

 

Wrist pain

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Pian)

 

 

Scapulohumeral periarthritis

(omalgia)

Feng Shi Xiao Tong Wan (Pian)

 

Xiao Huo Luo Wan (Pian)

 

Te Xiao Jing Zhui Tong Wan (Pian)

 

Jian zhou Tong Wan (Pian)

 

Gu Ci Xiao Tong Wan (Pian)

 

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Pian)

 

Shen Tong Zhu Yu Wan (Pian)

 

Xi Guan Jie Xiao Tong Wan (Pian)

 

 

Lumbago and soreness of waist

(lumber muscle sprain, lumbar muscle strain)

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Qiang Li Tian Ma Du Zhong Wan (Pian)

 

Zhuang Gu Guan Jie Wan (Pian)

 

Gu Ci Xiao Tong Wan (Pian)

 

Tian Qi Du Zhong Wan (Pian)

 

Cong Rong Bu Shen Wan (Pian)

 

Du Huo Ji Sheng Wan (Pian)

 

Feng Shi Xiao Tong Wan (Pian)

 

Jin Gu Die Da Wan (Pian)

 

Shen Tong Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Soreness and weakness in the loin and knees

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

Jiang Ya Wan (Pian)

 

Shou Wu Wan (Pian)

 

Zhuang Yang Wan (Pian)

 

You Gui Wan (Pian)

 

Qi Xue Da Bu Wan (Pian)

 

Xi Guan Jie Xiao Tong Wan (Pian)

 

Er Long Zuo Ci Wan (Pian)

 

Jian Bu Wan (Pian)

 

Qi Ju Di Huang Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

Gu Zhi Shu Song Wan (Pian)

 

 

Pain in heel

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Qiang Li Tian Ma Du Zhong Wan (Pian)

 

 

Flaccidity of lower limbs

(difficult in waking, stagger)

Jiang Ya Wan (Pian)

 

Si Miao Wan (Pian)

 

Jian Bu Wan (Pian)

 

Xi Guan Jie Xiao Tong Wan (Pian)

 

 

Sciatica

(pain in waist and lower extremities)

Jian Bu Wan (Pian)

 

Zuo Gu Shen Jing Tong Wan (Pian)

 

Gu Ci Xiao Tong Wan (Pian)

 

Shen Tong Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Pain due to pathogenic wind and dampness

(soreness and weakness of the muscles and bones, limited movement of the muscles and bones, muscular pain)

Cong Rong Bu Shen Wan (Pian)

 

Feng Shi Xiao Tong Wan (Pian)

 

Xi Guan Jie Xiao Tong Wan (Pian)

 

Du Huo Ji Sheng Wan (Pian)

 

Zuo Gu Shen Jing Tong Wan (Pian)

 

 

Pudendum trauma

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Arthritis

(numbness of joint, rheumatoid arthritis, swelling and pain in the leg and kenes with fever, rheumatic arthritis)

Jian Bu Wan (Pian)

 

Xiao Huo Luo Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

Feng Shi Xiao Tong Wan (Pian)

 

Zuo Gu Shen Jing Tong Wan (Pian)

 

Si Miao Wan (Pian)

 

Xi Guan Jie Xiao Tong Wan (Pian)

 

 

Osteoporosis

(pain of limbs, arthralgia)

Feng Shi Xiao Tong Wan (Pian)

 

Gu Zhi Shu Song Wan (Pian)

 

Geng Nian An Wan (Pian)

 

 

Hyperosteogeny

(retrograde arthralgia)

Zhuang Gu Guan Jie Wan (Pian)

 

Zuo Gu Shen Jing Tong Wan (Pian)

 

Gu Ci Xiao Tong Wan (Pian)

 

Te Xiao Jing Zhui Tong Wan (Pian)

 

 

Spasms of limbs

Xiao Huo Luo Wan (Pian)

 

 

Fractura

(traumatic injury)

Jin Gu Die Da Wan (Pian)

 

 

Sore and carbuncle and others

 

Acute mastitis and mastocarcinoma

Fu Fang Xia Ku Cao Wan (Pian)

 

 

Chronic osteomyelitis

Ren Shen Yang Rong Wan (Pian)

 

 

Periappendicular abscess

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Hernia

Qian Lie Shu Wan (Pian)

 

 

Hemorrhoid

Zhi Chuang Wan (Pian)

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Swelling and pain of anus, hemorrhage of anus

Zhi Chuang Wan (Pian)

 

 

Noxious dampness in the lower portion

Si Miao Wan (Pian)

 

 

Skin and external diseases

(skin and external diseases at the onset, unhealing ulcer, swelling of sore with pain)

Ba Zhen Wan (Pian)

 

Jia Wei Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Women¡¯s diseases

Premenstrual tension

Xiao Yao Wan (Pian)

 

Gui Zhi Fu Ling Wan (Pian)

 

Yu Dai Wan (Pian)

 

 

Menopausal syndrome

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Geng Nian An Wan (Pian)

 

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

 

Clean and detoxify female reproductive system

Vagifres Ball

 

 

Distension of the breast

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

 

Premature menstruation

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

 

Profuse menstruation

Shi Quan Da Bu Wan (Pian)

 

Ba Zhen Wan (Pian)

 

Fu Ke Yang Rong Wan (Pian)

 

 

Irregular menstruation

Xiao Yao Wan (Pian)

 

Dang Gui Wan (Pian)

 

Ba Zhen Wan (Pian)

 

Si Wu Tang Wan (Pian)

 

Qi Xue Da Bu Wan (Pian)

 

Yu Dai Wan (Pian)

 

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

Shao Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Dysmenorrhea

Dang Gui Wan (Pian)

 

Ba Zhen Wan (Pian)

 

Fu Fang Dan Shen Wan (Pian)

 

Xue Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

Wen Jing Wan (Pian)

 

Tong Jing Wan (Pian)

 

 

Metrorrhagia and metrostaxis

Gui Pi Wan (Pian)

 

Cong Rong Bu Shen Wan (Pian)

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

Shao Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

Yu Dai Wan (Pian)

 

Shen Ling Bai Zhu Wan (Pian)

 

Si Wu Tang Wan (Pian)

 

 

Flatus vaginalis

Xiao Yao Wan (Pian)

 

 

Soreness of waist and abdominal pain

(weakness of the knees and legs)

Nuan Gong Yun Zi Wan (Pian)

 

Fu Ke Yang Rong Wan (Pian)

 

Si Wu Tang Wan (Pian)

 

Yu Dai Wan (Pian)

 

Wen Jing Wan (Pian)

 

Shao Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Abnormal vaginal discharge

Yu Dai Wan (Pian)

 

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

Shen Ling Bai Zhu Wan (Pian)

 

You Gui Wan (Pian)

 

Si Wu Tang Wan (Pian)

 

Fu Ke Yang Rong Wan (Pian)

 

Cong Rong Bu Shen Wan (Pian)

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

Si Miao Wan (Pian)

 

 

Postpartum lassitude with fever

Ba Zhen Wan (Pian)

 

 

Chronic pelvic inflammatory disease

Yu Dai Wan (Pian)

 

Qian Lie Shu Wan (Pian)

 

 

Chronic cervicitis

Yu Dai Wan (Pian)

 

 

Lochiorrhea

Gui Zhi Fu Ling Wan (Pian)

 

Si Wu Tang Wan (Pian)

 

 

Menolipsis abdominalgia

Gui Zhi Fu Ling Wan (Pian)

 

 

Leukorrhea

Wen Jing Wan (Pian)

 

Shao Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

 

Hysteroptosis

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

Qian Lie Shu Wan (Pian)

 

 

Mass in the abdomen

Gui Zhi Fu Ling Wan (Pian)

 

Shao Fu Zhu Yu Wan (Pian)

 

Si Wu Tang Wan (Pian)

 

 

Retention of placenta

Gui Zhi Fu Ling Wan (Pian)

 

 

Sterility

Fu Ke Yang Rong Wan (Pian)

 

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

 

Abortion

Gui Zhi Fu Ling Wan (Pian)

 

 

Pruritus vulvae of woman

Zhi Yang Wan (Pian)

 

 

Threatened abortion during pregnancy

Si Wu Tang Wan (Pian)

 

 

Skin diseases

Urticaria

Xiao Feng Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

Zhi Yang Wan (Pian)

 

 

Verruca vulgaris

Xiao Yao Wan (Pian)

 

 

Eczema

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

Xiao Feng Wan (Pian)

 

Fu Fang Zhen Zhu An Chuan Wan (Pian)

 

 

Tinea unguium

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

 

Skin infection

Chuan Xin Lian Kang Yan Wan (Pian)

 

 

Dermatitis

(summer dermatitis, dermatitis of finger tip, atopic dermatitis, seborrheic dermatitis, neurodermatitis, allergic dermatitis)

Huo Xiang Zheng Qi Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Shen Wan (Pian)

 

Ren Shen Bai Du Wan (Pian)

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

Fu Fang Zhen Zhu An Chuang Wan (Pian)

 

 

Pigmented purpuric dermatosis

Fu Fang Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Keratodermia

Geng Nian An Wan (Pian)

 

 

Sore and scabies

Xiao Feng Wan (Pian)

 

 

Urticaria due to wind and dampness

Xiao Feng Wan (Pian)

 

 

Miliaria

(sweat rash)

Xiao Feng Wan (Pian)

 

 

Chicken pox

Xiao Feng Wan (Pian)

 

 

Cutaneous pruritus

(pruritic dermatosis)

Zhi Yang Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Flat wart, alopecia, areata, rosasea

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Progressive psoriasis, pityriasis rosea, drug rash

Fu Fang Qing Dai Wan (Pian)

 

 

Comedo

Fu Fang Zhen Zhu An Chuang Wan (Pian)

 

 

Erysipelas, skin eruption and urticaria

Jia Wei Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Diseases of the eye

Central retinitis

Ming Mu Di Huang Wan (Pian)

 

Qi Ju Di Huang Wan (Pian)

 

 

Optic neuritis

Ming Mu Di Huang Wan (Pian)

 

 

Cornea propria inflammation

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Episcleritis

Fu Fang Dan Shen Wan (Pian)

 

 

Conjunctivitis

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Senile cataract

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

 

Dim eyesight

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

Ming Mu Di Huang Wan (Pian)

 

Tian Ma Gou Teng Wan (Pian)

 

Ren Shen Shou Wu Wan (Pian)

 

Er Long Zuo Ci Wan (Pian)

 

Qi Ju Di Huang Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

 

Dryness and uncomfortable feeling of the eye and photophobia, epiphora induced by wind, vitreous opacity

Ming Mu Di Huang Wan (Pian)

 

Jiang Ya Wan (Pian)

 

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

Qi Xue Da Bu Wan (Pian)

 

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

 

Huang Lian Shang Qing Wan (Pian)

 

 

Swelling of the eye

Jiang Ya Wan (Pian)

 

 

Supraorbital neuralgia

Huo Xiang Zheng Qi Wan (Pian)

 

 

Optic atrophy

Ba Zhen Wan (Pian)

 

 

Conjunctival congestion, redness, and swelling of the eye, eye pain, palpebral urticate

Huang Lian Shang Qing Wan (Pian)

 

Ren Shen Bai Du Wan (Pian)

 

Jia Wei Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

Fu Fang Xia Ku Cao Wan (Pian)

 

 

Diseases of Ear and Nose

Tinnitus

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

Jiang Ya Wan (Pian)

 

Tian Ma Gou Teng Wan (Pian)

 

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

Zhu Li Da Tan Wan (Pian)

 

Er Long Zuo Ci Wan (Pian)

 

Shou Wu Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

Shen Jing Shuai Ruo Wan (Pian)

 

Gu Zhi Shu Song Wan (Pian)

 

 

Deafness

Er Long Zuo Ci Wan (Pian)

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

 

Otitis media

 

Rhinitis

(sinusitis, nasal obstruction, mucous discharge at times, atrophic rhinitis)

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

Chuan Xiong Cha Tiao Wan (Pian)

 

Ren Shen Bai Du Wan (Pian)

 

Long Dan Xie Gan Wan (Pian)

 

Te Xiao Bi Min Gan Wan (Pian)

 

 

Diseases of Oral Cavity

Periodontitis, periodontal abscess

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

 

Dry throat and mouth

Nuan Gong Yun Zi Wan (Pian)

 

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

 

Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

Qing Fei Yi Huo Wan (Pian)

 

Tian Wang Bu Xin Wan (Pian)

 

Qing Qi Hua Tan Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

 

Aphthae (recurrent aphthae), angular stomatitis

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

Tian Wang Bu Xin Wan (Pian)

 

Fu Fang Qing Dai Wan (Pian)

 

 

Redness and swelling of mumps

Ling Qiao Jie Du Wan (Pian)

 

Fu Fang Qing Dai Wan (Pian)

 

 

Parotitis

Chuan Xin Lian Kang Yan Wan (Pian)

 

 

Aphonia

(inflammation of the throat, early vocal nodules, polyp of vocal cord, chronic aphonia due to throat disease)

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

Xiang Yin Wan (Pian)

 

Fu Fang Qing Dai Wan (Pian)

 

 

Acute and chronic laryngitis

(redness and pain of the throat, senile pharyngitis, difficult swallowing)

Zhi Bai Di Huang Wan (Pian)

 

Yin Qiao Jie Du Wan (Pian)

 

Xiang Yin Wan (Pian)

 

Ling Qiao Jie Du Wan (Pian)

 

Geng Nian An Wan (Pian)

 

Jia Wei Fang Feng Tong Sheng Wan (Pian)

 

 

Others

Acute pain of lower abdomen

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Xiao Chai Hu Tang Wan (Pian)

 

 

Cold upper and lower limbs

Jin Kui Shen Qi Wan (Pian)

 

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan (Pian)

 

Shi Quan Da Bu Wan (Pian)

 

Si Ni Tang Wan (Pian)

 

 

Hectic fever and night sweating

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

Zuo Gui Wan (Pian)

 

Zhi Bai Di Huang Wan (Pian)

 

Da Bu Yin Wan (Pian)

 

Low AFP (+)

Liu Wei Di Huang Wan (Pian)

 

 

Interior heat, flushing of zygomatic region, feverish sensation in the palms and soles

Zhi Bai Di Huang Wan (Pian)

 

Bai He Gu Jin Wan (Pian)

 

Yu Quan Wan (Pian)

 

Xiao Yao Wan (Pian)

 

Jia Wei Xiao Yao Wan (Pian)

 

 

General debility and lassitude

(general debility due to prolonged illness, shortness of breath and listnlessness, deficiency of qi and discinclination to talk, lassitude of limbs)

 

Zhi Bai Di Huang Wan (Pian)

 

Shi Quan Da Bu Wan (Pian)

 

Nuan Gong Yun Zi Wan (Pian)

 

Shen Qi Da Bu Wan (Pian)

 

Shen Ling Bai Zhu Wan (Pian)

 

Zi Sheng Wan (Pian)

 

Tian Qi Du Zhong Wan (Pian)

 

Dong Qing Dan Shen Wan (Pian)

 

Bu Zhong Yi Qi Wan (Pian)

 

Gui Pi Wan (Pian)

 

Fu Zi Li Zhong Wan (Pian)

 

Ren Shen Yang Rong Wan (Pian)

 

Ba Zhen Wan (Pian)

 

Ke Chuan Wan (Pian)